Finwire Table #1

Gabather, MkrQ1-2017Q1-2016
Nettoomsättning0,80
Rörelseresultat-2,3-1,6
Resultat före skatt-2,3-1,6
Nettoresultat-2,3-1,6
Resultat per aktie, kr-0,16-0,14