Finwire Table #1

ACQ Bure, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Rörelseresultat-2,4-2
Nettoresultat-2,4-2
Resultat per aktie, kronor-0,07-0,06
Likvida medel3 435,63 455,1-0,6%