Finwire Table #1

ING Groep, BEURQ2-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2021
Intäkter4,684,52
Räntenetto3,473,421,5%3,34
Resultat före skatt1,741,5413,0%2,07
Nettoresultat1,181,0710,3%1,46