Finwire Table #1

Costco Wholesale, BUSDQ3-2021/2022KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020/2021Förändring
Nettoomsättning51,6151,50,2%44,3816,3%
Jämförbar försäljning, procent14,911,529,6%20,6-27,7%
Resultat per aktie, USD3,043,020,7%2,7510,5%