Finwire Table #1

Willhem, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Hyresintäkter6556156,5%
Driftöverskott3763536,5%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat-3-1
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat6891 918-64,1%
Resultat före skatt1 7722 413-26,6%
Nettoresultat1 3831 886-26,7%