Finwire Table #1

DFDS, MdkkQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning5 7253 76851,9%
EBITDA8227509,6%
EBITDA-marginal14,4%19,9%
Rörelseresultat214278-23,0%
Rörelsemarginal3,7%7,4%
Resultat före skatt147202-27,2%
Nettoresultat149192-22,4%