Finwire Table #1

Nel, MNOKQ1-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2021Förändring
Orderingång2832637,6%
Nettoomsättning213259,1-17,8%15735,7%
EBITDA-152-74
Rörelseresultat-187-172,3-98
Nettoresultat84-578