Finwire Table #1

ING Groep, MEURQ1-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2021
Intäkter4 6004 702
Räntenetto3 4153 3701,3%3 513
Provisionsnetto933883,75,6%854
Rörelsekostnader2 9453 016
Resultat före skatt6681 463
Nettoresultat429590,5-27,3%1 005