Finwire Table #1

Ambu, MdkkQ2-2021/2022KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020/2021Förändring
Nettoomsättning1 1221 140-1,6%1 00112,1%
EBITDA125150-16,7%
EBITDA-marginal11,1%15,0%
Rörelseresultat4756,5-16,8%100-53,0%
Rörelsemarginal4,2%5,0%10,0%
Resultat före skatt18211558,3%
Nettoresultat1759584,2%
Resultat per aktie, dkk0,690,3881,6%