Finwire Table #1

Tietoevry, MEURQ1-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2021Förändring
Nettoomsättning730,97171,9%711,52,7%
EBITA, justerat84,6823,2%823,2%
EBITA-marginal, justerat11,6%11,4%11,5%
Rörelseresultat46,156,7-18,7%
Rörelsemarginal6,3%8,0%
Rörelseresultat, justerat84,682,13,0%
Rörelsemarginal, justerad11,6%11,5%