Finwire Table #1

Kesko, MEURQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning2 707,32 539,46,6%
Rörelseresultat144,6115,725,0%
Rörelsemarginal5,3%4,6%
Rörelseresultat, justerat143,7116,223,7%
Rörelsemarginal, justerad5,3%4,6%
Resultat före skatt128,999,229,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet71155,1-54,2%