Finwire Table #1

Lammhults, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Orderingång217,9184,318,2%
Nettoomsättning238,5198,820,0%
Rörelseresultat15,38,580,0%
Rörelsemarginal6,4%4,3%
Resultat före skatt15,38,775,9%
Nettoresultat125,9103,4%
Resultat per aktie, kronor1,420,69105,8%