Finwire Table #1

Orion, MEURQ1-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2021Förändring
Nettoomsättning2712681,1%2690,7%
Rörelseresultat7175-5,3%
Rörelsemarginal26,2%27,9%
Resultat före skatt72702,9%75-4,0%
Resultat per aktie, EUR0,410,395,1%0,42-2,4%