Finwire Table #1

Electra Gruppen, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning412,1472,1-12,7%
Rörelseresultat12,93,8239,5%
Rörelsemarginal3,1%0,8%
Resultat före skatt13,73,9251,3%
Nettoresultat12,33,3272,7%
Resultat per aktie, kronor2,370,63276,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet-19,215,9