Finwire Table #1

Inwido, MkrQ1-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2021Förändring
Nettoomsättning2 0731 82913,3%1 64426,1%
EBITA17712146,3%
EBITA-marginal8,5%7,4%
EBITA, justerat18011457,9%12148,8%
EBITA-marginal, justerat8,7%6,2%7,4%
Resultat före skatt157,2127,723,1%
Nettoresultat122,17856,5%99,323,0%
Resultat per aktie, kronor2,081,7121,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet16-75