Finwire Table #1

Naxs, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Rörelseresultat42,447,9-11,5%
Resultat före skatt40,244,6-9,9%
Nettoresultat40,144,6-10,1%
Resultat per aktie, kronor3,64,0-10,0%
Substansvärde per aktie, kronor78,12