Finwire Table #1

Novartis, BUSDQ1-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2021Förändring
Nettoomsättning12,5312,62-0,7%12,411,0%
Rörelseresultat2,852,4217,8%
Rörelsemarginal22,7%19,5%
Rörelseresultat, justerat4,084,12-1,0%3,963,0%
Rörelsemarginal, justerad32,6%32,6%31,9%
Nettoresultat3,253,240,3%3,14,8%
Resultat per aktie, justerat, USD1,461,460,0%1,385,8%