Finwire Table #1

Softronic, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning222,2199,611,3%
EBITDA35,125,438,2%
EBITDA-marginal15,8%12,7%
Resultat före skatt29,819,949,7%
Nettoresultat23,215,747,8%
Resultat per aktie, kronor0,440,3046,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet3,417,4-80,5%