Finwire Table #1

APAC, MkrQ1-2022
Nettoomsättning0
Rörelseresultat-2,1
Nettoresultat-3,3
Resultat per aktie, kronor-0,26
Kassaflöde från löpande verksamhet-2,4
Likvida medel11,9