Finwire Table #1

Johnson & Johnson, BUSDQ1-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2021Förändring
Nettoomsättning23,4323,62-0,8%22,325,0%
Resultat per aktie, justerat, USD2,672,583,5%2,593,1%