Finwire Table #1

ACQ Bure, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning0,00,0
Rörelseresultat-2,4-0,6
Resultat före skatt-2,4-0,6
Nettoresultat-2,4-0,6
Likvida medel3 438,43 467,9-0,9%