Finwire Table #1

Tbd30, MkrQ2-2021/2022
Rörelseresultat-2,2
Resultat före skatt-0,7
Nettoresultat-0,7
Resultat per aktie, kronor-0,07