Finwire Table #1

Maha Energy, MUSDQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning17,88,7104,6%
EBITDA15,62,7477,8%
EBITDA-marginal87,6%31,0%
Nettoresultat7,4-15,7
Resultat per aktie, USD0,06-0,15
Likvida medel25,56,7280,6%