Finwire Table #1

ACQ Bure, MkrQ4-2021Q4-2020
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-2,6-1,6
Resultat före skatt-2,6-1,6
Nettoresultat-2,6-1,6
Resultat per aktie, kronor-0,07-7,86