Finwire Table #1

Orion, MEURQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020Förändring
Nettoomsättning276,5267,33,4%255,48,3%
EBITDA52,647,810,0%
EBITDA-marginal19,0%18,7%
Rörelseresultat39,934,216,7%
Rörelsemarginal14,4%13,4%
Resultat före skatt39,851,6-22,9%33,817,8%
Nettoresultat32,825,528,6%
Resultat per aktie, EUR0,230,28-17,9%0,1827,8%
Utdelning per aktie, EUR1,501,500,0%1,500,0%