Finwire Table #1

Metsä Board, MEURQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020Förändring
Nettoomsättning518,5525-1,2%473,19,6%
EBITDA, justerat109,1114,4-4,6%85,228,1%
EBITDA-marginal, justerad21,0%21,8%18,0%
Rörelseresultat, justerat91,390,31,1%64,541,6%
Rörelsemarginal, justerad17,6%17,2%13,6%
Utdelning per aktie, EUR0,410,395,1%