Finwire Table #1

Alimak, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Orderingång9128448,1%
Nettoomsättning1 02893310,2%
EBITA1438666,3%
EBITA-marginal13,9%9,2%
Rörelseresultat134,677,274,4%
Rörelsemarginal13,1%8,3%
Resultat före skatt120,270,570,5%
Nettoresultat92,249,885,1%
Resultat per aktie, kronor1,700,9284,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet138,6163,7-15,3%
Utdelning per aktie, kronor3,303,0010,0%