Finwire Table #1

DFDS, MdkkQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020Förändring
Nettoomsättning5 4823 76145,8%
EBITDA, justerat915957,7-4,5%76919,0%
EBITDA-marginal, justerad16,7%20,4%
Rörelseresultat, justerat309394-21,6%2896,9%
Rörelsemarginal, justerad5,6%7,7%
Nettoresultat256109134,9%
Utdelning per aktie, dkk00