Finwire Table #1

Outokumpu, MEURQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020Förändring
Nettoomsättning2 2152 1304,0%1 35064,1%
EBITDA31430946,7%
EBITDA-marginal14,2%2,2%
EBITDA, justerat326335-2,7%78317,9%
EBITDA-marginal, justerad14,7%15,7%5,8%
Rörelseresultat191-33
Rörelsemarginal8,6%
Rörelseresultat, justerat245151 533,3%
Rörelsemarginal, justerad11,1%1,1%
Resultat före skatt178-57
Nettoresultat159-39
Resultat per aktie, EUR0,350,17105,9%-0,09
Kassaflöde från löpande verksamhet384112242,9%
Utdelning per aktie, EUR0,150