Finwire Table #1

Electra Gruppen, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning586,0610,4-4,0%
Rörelseresultat14,115,5-9,0%
Rörelsemarginal2,4%2,5%
Resultat före skatt15,314,46,3%
Nettoresultat12,911,710,3%
Resultat per aktie, kronor2,472,2410,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet40,9-39,7
Utdelning per aktie, kronor3,003,25-7,7%