Finwire Table #1

ING Groep, MEURQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020
Intäkter4 6244 169
Räntenetto3 3743 344
Rörelseresultat före kreditförluster1 6771 255
Resultat före skatt1 3311 470-9,5%1 046
Nettoresultat945727