Finwire Table #1

Unicredit, MEURQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020
Intäkter4 4364 2304,9%4 236
Räntenetto2 4062 2506,9%2 250
Rörelseresultat före kreditförluster1 9631 780
Kreditförluster8102 058
Rörelseresultat1 153-278
Nettoresultat-1 439-1 270-1 179