Finwire Table #1

APAC, MkrQ4-2021
Rörelseresultat-0,4
Resultat per aktie, kronor-0,04