Finwire Table #1

ASML, MEURQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020Förändring
Nettoomsättning4 9865 120-2,6%4 25417,2%
Bruttoresultat2 7012 21122,2%
Bruttoresultatmarginal54,2%52,0%
Nettoresultat1 7731 53015,9%1 35131,2%
Utdelning per aktie, EUR3,702,7534,5%