Finwire Table #1

Malmbergs, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning148,2142,63,9%
Rörelseresultat11,58,830,7%
Rörelsemarginal7,8%6,2%
Resultat före skatt11,07,644,7%
Nettoresultat8,75,947,5%
Resultat per aktie, kronor1,090,7447,3%
Likvida medel70,675,4-6,4%