Finwire Table #1

DFDS, MdkkQ3-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020Förändring
Nettoomsättning4 4064 2603,4%3 59822,5%
EBITDA848942,3-10,0%8460,2%
EBITDA-marginal19,2%22,1%23,5%
Rörelseresultat36032610,4%
Rörelsemarginal8,2%9,1%
Rörelseresultat, justerat332434,3-23,6%388-14,4%
Rörelsemarginal, justerad7,5%10,2%10,8%
Resultat före skatt29126211,1%
Nettoresultat242244-0,8%