Finwire Table #1

Nibe, MkrQ3-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020Förändring
Nettoomsättning7 8237 6991,6%6 88913,6%
Rörelseresultat1 2021 1762,2%1 03616,0%
Rörelsemarginal15,4%15,3%15,0%
Resultat före skatt1 17196022,0%
Nettoresultat91176818,6%