Finwire Table #1

Electra Gruppen, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning430,0484,4-11,2%
Rörelseresultat9,18,92,2%
Rörelsemarginal2,1%1,8%
Resultat före skatt9,39,21,1%
Nettoresultat7,47,31,4%
Resultat per aktie, kronor1,421,401,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet55,171,9-23,4%