Finwire Table #1

Astra Zeneca, MUSDQ3-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020Förändring
Nettoomsättning9 8669 5203,6%6 57850,0%
Resultat per aktie, USD-1,10,49
Resultat per aktie, justerat, USD1,081,25-13,6%0,9414,9%