Finwire Table #1

Novotek, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Orderingång80,961,830,9%
Nettoomsättning82,268,020,9%
Rörelseresultat8,46,431,3%
Rörelsemarginal10,2%9,4%
Resultat före skatt8,46,040,0%
Nettoresultat6,04,922,4%
Resultat per aktie, kronor0,60,520,0%