Finwire Table #1

Duroc, MkrQ1-2021/2022Q1-2020/2021Förändring
Nettoomsättning865,1703,623,0%
EBITDA, justerat47,247,9-1,5%
EBITDA-marginal, justerad5,5%6,8%
Rörelseresultat22,520,111,9%
Rörelsemarginal2,6%2,9%
Rörelseresultat, justerat22,522,6-0,4%
Rörelsemarginal, justerad2,6%3,2%
Nettoresultat14,811,232,1%
Resultat per aktie, kronor0,380,2931,0%
Resultat per aktie, justerat, kronor0,380,358,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet37,254,4-31,6%