Finwire Table #1

Boozt, MkrQ3-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020Förändring
Nettoomsättning1 232,11 273-3,2%940,131,1%
Bruttoresultat497,7402,723,6%
Bruttoresultatmarginal40,4%42,8%
Rörelseresultat7,447,9-84,6%
Rörelsemarginal0,6%5,1%
Rörelseresultat, justerat24,369,7-65,1%
Rörelsemarginal, justerad2,0%7,4%
Nettoresultat1,716,8-89,9%36,8-95,4%
Resultat per aktie, kronor-0,040,61