Finwire Table #1

Atvexa, MkrQ4-2020/2021Q4-2019/2020Förändring
Nettoomsättning48942814,3%
Rörelseresultat66660,0%
Rörelsemarginal13,5%15,4%
Resultat före skatt58563,6%
Nettoresultat44424,8%
Resultat per aktie, kronor3,623,503,4%
Utdelning per aktie, kronor0