Finwire Table #1

Metsä Board, MEURQ3-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020Förändring
Nettoomsättning516,1515,80,1%471,29,5%
Rörelseresultat99,462,559,0%
Rörelsemarginal19,3%13,3%
Rörelseresultat, justerat104,098,16,0%62,566,4%
Rörelsemarginal, justerad20,2%19,0%13,3%
Resultat per aktie, justerat, EUR0,220,1369,2%