Finwire Table #1

Afry, MkrQ3-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020Förändring
Nettoomsättning4 4194 3850,8%4 0219,9%
EBITA36927136,2%
EBITA-marginal8,4%6,7%
EBITA, justerat369401-8,0%28828,1%
Rörelseresultat32822943,2%
Rörelsemarginal7,4%5,7%
Resultat före skatt30120844,7%
Nettoresultat249262-5,0%14571,7%
Resultat per aktie, kronor2,201,2970,5%