Finwire Table #1

Stora Enso, MEURQ3-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020Förändring
Nettoomsättning2 5772 4853,7%2 07924,0%
Rörelseresultat386145166,2%
Rörelsemarginal15,0%7,0%
Resultat före skatt349115203,5%
Nettoresultat29986247,7%