Finwire Table #1

Fastpartner, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Hyresintäkter465,0447,34,0%
Driftöverskott338,2329,92,5%
Förvaltningsresultat250,3240,44,1%
Resultat före skatt424,4402,45,5%
Nettoresultat329,0321,02,5%
Resultat per aktie, kronor1,681,651,8%