Finwire Table #1

Philips, MEURQ3-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020Förändring
Nettoomsättning4 1564 200-1,0%4 411-5,8%
EBITA426456-6,6%
EBITA-marginal10,3%10,3%
EBITA, justerat512684-25,1%
Nettoresultat2 980340776,5%