Finwire Table #1

Nibe, MkrQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning7 7907 06110,3%6 83114,0%
Rörelseresultat1 22268279,2%
Rörelsemarginal15,7%10,0%
Resultat före skatt1 17164880,7%
Nettoresultat91268233,7%49285,4%
Resultat per aktie, kronor0,450,2487,5%