Finwire Table #1

Novotek, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Orderingång108,874,146,8%
Nettoomsättning108,876,741,9%
Rörelseresultat16,09,273,9%
Rörelsemarginal14,7%12,0%
Resultat före skatt15,89,173,6%
Nettoresultat12,66,788,1%
Resultat per aktie, kronor1,200,60100,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet16,916,05,6%